Duffhues Rieten Daken V.O.F. wordt gevormd door Frits Duffhues, Toon Duffhues en Jan Beenhakker.

De broers Toon en Frits zijn rietdekker vanaf hun jeugd. Al jong gingen zij met hun vader mee het dak op en hebben het ambacht met de paplepel ingegoten gekregen. Na jarenlange samenwerking tussen vader en zoons werken Toon en Frits sinds 1992 zelfstandig in een eigen V.O.F.

In 1998 heeft Jan Beenhakker zich bij hen gevoegd en is sinds eind 2000 eveneens gediplomeerd rietdekker.

Alle werkzaamheden en taken worden tussen de drie vennoten verdeeld. Er is geen personeel, maar er wordt wel structureel samengewerkt met andere zelfstandige rietdekkers.

Liefde voor het traditionele ambacht is de drijfveer van het bedrijf.

Duffhues Rieten daken V.O.F. is gevestigd aan de Maalderijstraat 16 te 4909 BS Oosteind, het woonadres van Frits.

Frits Duffhues Toon Duffhues Jan Beenhakker

Maalderijstraat 16 Lage Ham 67 Steenovensebaan 27

4909 BS OOSTEIND 5102 AA DONGEN 4849 RD DORST

Tel. 0162 428 647 Tel. 0162 - 321 748 Tel. 0161 240 280